พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดูแลในการจัดทำโครงการดิจิทัลพาร์ค (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)Share

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์