ดร.จุมพต ภูริทัตกุล

CTO, กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ้ากัดShare

ดร.จุมพต ภูริทัตกุล