About Digital Thailand Big Bang 2017

มหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017 งานเดียวที่พลิกมุมคิด และต่อชีวิตคุณให้ใกล้ชิดดิจิทัลไทยแลนด์มากยิ่งขึ้น เข้าใจสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand พร้อมสัมผัสนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำที่คิดค้นโดยคนไทยและทั่วทุกมุมโลก ที่พร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของคนไทย สู่รูปแบบชีวิตแห่งอนาคต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่และล้ำสมัยได้ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

Digital Thailand Big Bang 2017 is a national digital and technology exhibition that will transform your idea and connect you closer to Digital Thailand, under the concept “Digital Transformation Thailand”. Are you ready to explore technology and innovation that could potentially drive Thailand economy, society and culture, which were created by Thai people and people all over the world? Be a part of this event and join us during 21-24 September 2017 at Challenger 1-2 IMPACT, Muengthong Thani.

เข้าใจองค์ความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัล และกระแสเทคโนโลยีอันทันสมัย จากแนวหน้าของวงการทั้งในและต่างประเทศ ผ่านเวทีการประชุม การสัมมนา และกิจกรรมแบบอินเทอแอกทีฟ พร้อมรับคำปรึกษาและแนวคิดด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีจากหน่วยงานรัฐ องค์กรชั้นนำระดับประเทศ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

Understanding the basics of digital and technology from local and international experts, through seminars and interactive stages. As well as consultation and mentoring from government sector, university and private sector, both local and international.

เข้าถึงนวัตกรรมล้ำสมัยฝีมือคนไทย และเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่น่าสนใจ ซึ่งไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน ที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

– Digital Ecosystem เรียนรู้วิวัฒนาการและการกำเนิดนวัตกรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมแห่งอนาคต
– Digital Community and Smart City สัมผัสชีวิตแห่งความล้ำสมัย ที่ถูกจำลองไว้ในรูปแบบของเมืองอัจฉริยะ ที่แสดงออกถึงความร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
– Digital Playground ประลองความคิด ลับคมความรู้ และแลกเปลี่ยนผลงานใหม่ๆ ในบริบทของดิจิทัลและเทคโนโลยี ที่ช่วยกระตุ้นและปลุกความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมได้อย่างไม่รู้จบ
– Digital Park มองเห็นศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าอีกแห่งหนึ่งของโลก ที่ได้รับการสนับสนุนและผลักดันผ่านการวางโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการและสิทธิพิเศษต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนและพัฒนาด้านดิจิทัลเทคโนโลยี

Experience innovations made by Thai and international countries which have not been shown elsewhere.

– Digital Ecosystem : Learn the evolution and origin of innovation, as well as basic constructions of technology that is vital for a digital transformation to the future.
– Digital Community and Smart City : Experience the hi-tech life illustrated within a smart city that magnify a collaboration between related parties.
– Digital Playground : Use your idea, imagination and knowledge to exchange new digital products and services. Awakening your creativity and innovation inside you.
– Digital Park : Explore how Thailand has a potential to be a global hub of digital and technology investment, constructed upon a basic infrastructure support, investment benefits and more that would enhance an investment and development in digital and technology.